40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η κλινική μας είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα , που καθιστούν τις παρεχόμενες θεραπείες όσο το δυνατόν ανώδυνες αλλά και αποτελεσματικές για τον ασθενή.

Αποστείρωση

Έμφαση έχει δοθεί και στην ασηψία και απολύμανση των οδοντιατρικών εργαλείων με τη δημιουργία ξεχωριστού χώρου αποστείρωσης