ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδοντικά Εμφυτεύματα

Η επιτυχία των εμφυτευμάτων εξασφαλίζεται όχι μόνο από την γνώση και την εμπειρία αλλά και την χρήση ανεπτυγμένων τεχνικών, υλικών και μηχανημάτων.

Πλεονεκτήματα

Tα εμφυτεύματα αποτελούν το ορθότερο τρόπο αποκατάστασης χαμένων δοντιών λόγω της μακροζωίας αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από οποιαδήποτε άλλη οδοντιατρική πράξη.

Είναι Εντελώς Ανώδυνα

H τοποθέτηση τους γίνεται με απλή τοπική αναισθησία και είναι εντελώς ανώδυνη . Οι μετεγχειρητική πόνοι αντιμετωπίζονται με ένα απλό παυσίπονο και παρουσιάζουν κοινές ενοχλήσεις με αυτής μιας απλής εξαγωγής δοντιού.

Ποια είναι τα στάδια θεραπείας

Μετά από ακτινογραφικό έλεγχο και κλινική εξέταση σχεδιάζεται η αντιμετώπιση κάθε περιστατικού ώστε να αποφασιστεί εάν είναι δυνατή η τοποθέτηση εμφυτευμάτων και μετέπειτα, επιλέγονται οι θέσεις και οι διαστάσεις των εμφυτευμάτων. Σε περίπτωση αστικού ελλείματος δύναται να χρησιμοποιηθεί οστικό μόσχευμα καθώς και αυξητικοί παράγοντες (PRF) με στόχο την ταχεία αύξηση και επούλωση του οστού. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις , όταν κρίνεται απαραίτητο (κυρίως στην άνω οπίσθια περιοχή) χρησιμοποιούνται τεχνικές ανύψωσης ιγμορείου.
Το χειρουργείο διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά για κάθε εμφύτευμα.

Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων ο ασθενής καλείται για αποκοπή των ραμμάτων και έλεγχο εντός μίας εβδομάδας. Στη συνέχεια περιμένουμε 10 εβδομάδες ώστε να γίνει η οστεονσωμάτωση του εμφυτεύματος με το οστό. Σε αυτή την περίοδο παρέχεται μια προσωρινή αποκατάσταση για να καλυφθούν οι μασητικές άλλα και οι αισθητικές ανάγκες.
(Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων εφόσον κριθεί ασφαλές απο τον ιατρό.)

Τοποθέτηση προσθετικής εργασίας η οποία διαρκεί 2 εβδομάδες.(2-3 ραντεβού)