ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιοδοντολογία

Ακροριζεκτομές

Σε περιπτώσεις με έντονα περιοδοντικά προβλήματα απαιτείται η χειρουργική διάνοιξη της περιοχής ώστε να αποκτήσει ο οδοντίατρος πρόσβαση και ορατότητα. αφού καθαριστεί καλά η περιοχή γίνεται χρήση ειδικών σκευασμάτων και αναγενητικών παραγόντων (Straumann-Emdogain) ώστε να επιτύχουμε ένα υγιές και σταθερό οστό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα δόντια. Επίσης σε ποιο εκτεταμένες βλάβες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνική του PRF-CGF. Δηλαδη ύστερα απο αιμοληψία και επεξεργασία του αίματος του ασθενούς σε ειδικό φυγοκεντρικό μηχάνημα συλλέγονται βλαστοκύτταρα και αυξητικοί παράγοντες και τοποθετούνται στην πάσχουσα περιοχή.

Θεραπεία Ουλίτιδας με laser

Επιτρέπει την εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιοχές χωρίς να χρειάζεται χειρουργείο.