ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενδοδοντική Θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση είναι η θεραπευτική διαδικασία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των παθήσεων του πολφού των δοντιών, όταν αυτός έχει μολυνθεί η τραυματιστεί και η φλεγμονή του είναι μη αντιστρεπτή. Συνήθως αποτελεί τη μοναδική λύση που προλαμβάνει την απώλεια του δοντιού.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται απονεύρωση;

-πόνος στην μάσηση(πίεση)
-ευαισθησία στο κρύο η στο ζεστό
-αυτόματος πόνος
-αλλά διαγνωστικά στοιχειά ύστερα από ακτινογραφίες και κλινική εξέταση

Πως προκαλείται βλάβη στο νεύρο του δοντιού

-προχωρημένη τερηδόνα
-τραυματισμός του δοντιού
-περιοδοντικά προβλήματα
-κατάγματα δοντιού που επηρεάζουν το νεύρο

Η ενδοδοντική θεραπεία χρειάζεται 1-3 ραντεβού για την ολοκλήρωση της ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης.

Στο 1ο ραντεβού και ύστερα από τοπική αναισθησία καθαρίζεται και απολυμαίνεται ο πολφός του δοντιού με ειδικά μικροεργαλεία άλλα και χρήση laser. Τοποθετούνται φαρμακευτικά σκευάσματα μέσα στους σωλήνες του δοντιού τα οποία βοηθάνε στην καταπολέμηση των μικροβίων άλλα και την ελαχιστοποίηση του πόνου. Τέλος το δόντι καλύπτεται με προσωρινό σφράγισμα.

Στο δεύτερο ραντεβού η διαδικασία της απολύμανσης του δοντιού επαναλαμβάνεται , γίνεται μέτρηση με ειδικό μηχάνημα άλλα και με ακτινογραφίες για να βεβαιωθούμε ότι έχει επιτευχθεί η ολική απομάκρυνση του νεύρου. Εφόσον ο οδοντίατρος κρίνει την απουσία μικροβιακοί φορτίου απ’τις ρίζες του δοντιού, αυτές σφραγίζονται με βιοσυμβατά υλικά.

Στο τρίτο ραντεβού γίνεται επανέλεγχος και το τελικό σφράγισμα του θεραπευμένου δοντιού. Στα δόντια με εκτεταμένες βλάβες κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στεφάνης για την προστασία του καθότι τα απονευρωμένα δόντια με τα χρόνια γίνονται εύθραυστα και υπάρχει κίνδυνος κατάγματος.