Καθαρισμός

Ο καθαρισμός είναι μια διαδικασία που βοηθάει στην απομάκρυνση της πέτρας απ’τα δόντια αλλά και την εξυγίανση των φλεγμένων ούλων. Πρόκειται για μια εύκολη διαδικασία που γίνεται με ειδικό μηχάνημα για να μειώσουμε την πιθανότητα πόνου (Υπέρηχος) και παράλληλα να ελέγξουμε τα δόντια για τυχόν βλάβες και τερηδονισμούς. Ένας επιμελής με το βούρτσισμα ασθενής πρέπει να κάνει καθαρισμό κάθε 6 μήνες περίπου ενώ σε ασθενείς με πιο έντονα προβλήματα καλό είναι να γίνεται καθαρισμός στους 4 μήνες.
(Όταν παρατηρείτε αιμορραγία στα ούλα κατα το βούρτσιμα ή συσσώρευση πέτρας είναι σημάδια οτι χρειάζεται καθαρισμός)

Σφραγίσματα

Απλές/Σύνθετες Εμφράξεις

Είναι τα αισθητικά σφραγίσματα όπου χρησιμοποιούμε 1 ή περισσότερες ρητίνες ώστε να αποκαταστήσουμε το χαλασμένο μέρος του δοντιού ενώ παράλληλα να δωθεί ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Αντικατάσταση Αμαλγάματος

Αντικατάσταση αμαλγάματος (μαύρο σφράγισμα) σε ρητίνη (λευκό αισθητικό σφράγισμα).

Ακροριζεκτομές

Σε περιπτώσεις με έντονα περιοδοντικά προβλήματα απαιτείται η χειρουργική διάνοιξη της περιοχής ώστε να αποκτήσει ο οδοντίατρος πρόσβαση και ορατότητα. αφού καθαριστεί καλά η περιοχή γίνεται χρήση ειδικών σκευασμάτων και αναγενητικών παραγόντων (Straumann-Emdogain) ώστε να επιτύχουμε ένα υγιές και σταθερό οστό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα δόντια. Επίσης σε ποιο εκτεταμένες βλάβες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνική του PRF-CGF. Δηλαδη ύστερα απο αιμοληψία και επεξεργασία του αίματος του ασθενούς σε ειδικό φυγοκεντρικό μηχάνημα συλλέγονται βλαστοκύτταρα και αυξητικοί παράγοντες και τοποθετούνται στην πάσχουσα περιοχή.

Θεραπεία Ουλίτιδας με laser

Επιτρέπει την εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιοχές χωρίς να χρειάζεται χειρουργείο.
Η ενδοδοντική θεραπεία ή αλλιώς απονεύρωση είναι η θεραπευτική διαδικασία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των παθήσεων του πολφού των δοντιών, όταν αυτός έχει μολυνθεί η τραυματιστεί και η φλεγμονή του είναι μη αντιστρεπτή. Συνήθως αποτελεί τη μοναδική λύση που προλαμβάνει την απώλεια του δοντιού.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται απονεύρωση;

-πόνος στην μάσηση(πίεση)
-ευαισθησία στο κρύο η στο ζεστό
-αυτόματος πόνος
-αλλά διαγνωστικά στοιχειά ύστερα από ακτινογραφίες και κλινική εξέταση

Πως προκαλείται βλάβη στο νεύρο του δοντιού

-προχωρημένη τερηδόνα
-τραυματισμός του δοντιού
-περιοδοντικά προβλήματα
-κατάγματα δοντιού που επηρεάζουν το νεύρο

Η ενδοδοντική θεραπεία χρειάζεται 1-3 ραντεβού για την ολοκλήρωση της ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης.

Στο 1ο ραντεβού και ύστερα από τοπική αναισθησία καθαρίζεται και απολυμαίνεται ο πολφός του δοντιού με ειδικά μικροεργαλεία άλλα και χρήση laser. Τοποθετούνται φαρμακευτικά σκευάσματα μέσα στους σωλήνες του δοντιού τα οποία βοηθάνε στην καταπολέμηση των μικροβίων άλλα και την ελαχιστοποίηση του πόνου. Τέλος το δόντι καλύπτεται με προσωρινό σφράγισμα.

Στο δεύτερο ραντεβού η διαδικασία της απολύμανσης του δοντιού επαναλαμβάνεται , γίνεται μέτρηση με ειδικό μηχάνημα άλλα και με ακτινογραφίες για να βεβαιωθούμε ότι έχει επιτευχθεί η ολική απομάκρυνση του νεύρου. Εφόσον ο οδοντίατρος κρίνει την απουσία μικροβιακοί φορτίου απ’τις ρίζες του δοντιού, αυτές σφραγίζονται με βιοσυμβατά υλικά.

Στο τρίτο ραντεβού γίνεται επανέλεγχος και το τελικό σφράγισμα του θεραπευμένου δοντιού. Στα δόντια με εκτεταμένες βλάβες κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στεφάνης για την προστασία του καθότι τα απονευρωμένα δόντια με τα χρόνια γίνονται εύθραυστα και υπάρχει κίνδυνος κατάγματος.